CZ  SK  ENG
Diskuse
>> zobrazit celou diskusi
dotaz_ Lubo
Dobrý den! nějaký čas docházím ke stomatologovi ...

odpověď_ Václav Hönig
Dobrý den, jistě je řada praktických stomatologů, kteří jsou schopni parodontitidu ...
PARODONTÓZA - informace pro pacienty
PARODONTITIDA - informace pro lékaře
Zubní kaz a další onemocnění zubů

Parodontitida a genetika

Na vzniku parodontózy se, kromě patogenních bakterií, které jsou pro rozvoj onemocnění naprosto nezbytnou podmínkou, podílí řada dalších faktorů. Kromě úrovně ústní hygieny (osobní i profesionální), životního stylu (kouření apod.), souběžných onemocnění apod. mají zásadní vliv dědičné faktory.

Jedná se zejména o faktory, které mají vztah k imunitě. Byla popsána řada mutací a polymorfizmů v genech kódujících molekuly zapojené do imunitní rekce, které mohou riziko vzniku parodontitidy a její průběh ovlivňovat. Mezi nejvýznamnější patří polymorfizmy imunitního regulátoru interleukinu 1 (IL1) a polymorfizmy genů systému HLA. Dědičné predispozice k parodontitidě v těchtou dvou faktorech je možné testovat např. pomocí testu VariOr® Gen. Testování je doporučeno coby součást vstupní prohlídky (stomatolog identifikuje potenciálně rizikové pacienty), při počínající či již rozvinuté parodontóze (lékař může predikovat průběh onemocnění a přizpůsobit terapeutický plán).

Výhody diagnostiky VariOr® Gen

V případě zájmu o toto vyšetření se o možnostech informujte u svého ošetřujícího stomatologa nebo specialisty v oboru.

Pro zjednodušení vysvětlování o kterou diagnostiku/vy­šetření se jedná, doporučujeme:
- Odkázat Vašeho lékaře přímo na naší společnost
- Vytisknout informační leták zde>>

Zajímavé odkazy:

Více o společnosti GEN-TREND s.r.o. naleznete na webu www.gentrend.cz.

Více o vyšetření infekčnosti klíštěte naleznete na webu www.kliste-prevence.cz.