CZ  SK  ENG
Diskuse
>> zobrazit celou diskusi
dotaz_ Lubo
Dobrý den! nějaký čas docházím ke stomatologovi ...

odpověď_ Václav Hönig
Dobrý den, jistě je řada praktických stomatologů, kteří jsou schopni parodontitidu ...
PARODONTÓZA - informace pro pacienty
PARODONTITIDA - informace pro lékaře
Zubní kaz a další onemocnění zubů

Média

Doporučení předsedy České parodontologické společnosti:

Parodontologie je obor, kde došlo a dochází k zavádění nových metod terapeutických a diagnostických. V současnosti je celosvetově přijata skutečnost, že anaerobní gramnegativní mikroorganizmy jsou rozhodujícím etiologickým činitelem při vzniku a rozvoji zánětlivých onemocnění parodontu. Diagnostika těchto onemocnění je postavena na vyšetření klinickém a rentgenologickém, a také na mikrobiologickém průkazu parodontálních patogenů. Jejich detekce se nejčasteji provádí s využitím PCR metod.

Tyto testy patří již v řadě zemí k běžně využívaným ve stomatologii, ale také se stávají významným pomocníkem ve všeobecném lékařství. Prokazuje se totiž, že onemocnění parodontu mohou ovlivňovat výskyt a závažnost řady onemocnění jako jsou ateroskleróza, infarkt myokardu, či diabetes mellitus.

Proto velmi vítám, že se české stomatologické veřejnosti dostává do rukou moderní diagnostická metoda detekce sedmi typů parodontálních patogenů, která najde široké uplatnění v parodontologii, implantologii a má i aplikace ve všeobecném lékařství. V každém případě usnadní a upřesní indikaci antibiotik u závažných forem parodontitid.

Zvláště oceňuji, že jde o výrobek český, plně nahrazující zahraniční výrobky. Navíc je i financně dostupnější. Jeho zavedení jistě přispěje k dalšímu upřesnění a monitorování léčby onemocnění parodontu. Naše možnosti se tak posouvají dále vpřed.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.
Předseda České parodontologické společnosti